วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 
พระราชประวัติ | พระราชกรณียกิจ | พระราชดำรัส | ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี | โครงการพระราชดำริ | พระบรมฉายาลักษณ์
 
หน้าแรก arrow พระราชประวัติ
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชดำรัส
พระราชกรณียกิจ
ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการพระราชดำริ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการหลวง
สาระน่ารู้
ประมวลภาพฉลองฯ ครบ 60 ปี
Video Music
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
 
 
 

: : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : :
พระราชประวัติ
ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาล เมานท์ออเบอร์น (Mount Auburn) เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) รัฐแมสสาชูเซตต์  (Massachusetts) สหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช  ๑๒๘๙ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๔๗๐  มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช เป็นพระโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี) และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์

       ซึ่งภายหลังทั้งสองพระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย  เป็นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีพระเชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๔๖๖  ณ กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน  พุทธศักราช  ๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลแบร์ก  ประเทศเยอรมนี

          เมื่อพุทธศักราช  ๒๔๗๑  ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนก  ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยม  จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  สหรัฐอเมริกา  กลับประเทศไทย ประทับ ณ วังสระปทุม  ต่อมาในวันที่ ๒๔ กันยายน  พุทธศักราช  ๒๔๗๒  สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคต  ขณะนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุได้ไม่ถึง ๒ ปี  และเมื่อมีพระชนมายุได้  ๕ ปี  ได้ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นต้น  ณ โรงเรียนมาแตร์เดอี  กรุงเทพฯ  จึงถึงพุทธศักราช ๒๔๗๖  จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ เมือง โลซานน์  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี  พระเชษฐภคินี  และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช  เพื่อทรงศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเมียร์มองต์ (Mieremont)  ทรงศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ  จากนั้นทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ณ เอกอล  นูแวล  เดอ ลา ซืออิส โรงมองต์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande)  ตำบลแชลลี (Chailly)  เมืองโลซานน์  เมื่อทรงรับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์  จากยิมนาส กลาซีค  กังโตนาล (Gymnase Classique Cantonal)  แห่งเมืองโลซานน์แล้ว  ทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน์  โดยทรงเลือกศึกษาในแขนงวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8303, 0-2281-6427 โทรสาร 0-2281-0294